Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
BT6: Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty
HOSE - 27/09/2010 2:10:00 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
BT6  5,50 -3,51%
Công ty Cổ phần Beton 6 thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty như sau:

Kể từ ngày 23/9/2010, tên Công ty được thay đổi thành:
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty CP Beton 6
Tên công ty bằng tiếng Anh: Beton 6 Corporation
Tên công ty viết tắt: BT6 Corp
Mã chứng khoán: BT6
Email: info@beton6.com

Chi tiết xem file đính kèm./.

Tin mới hơn
26/04 Quyết định thay đổi quyền sở hữu cổ phần
31/05 NPS: Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 50.000 CP
31/05 Chủ tịch SBS: Vụ môi giới Truyền thuộc trách nhiệm cá nhân
30/05 IDI: Phụ lục của bản cáo bạch niêm yết
30/05 MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 19/05/2011 đến 26/05/2011)
30/05 ABT: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Bá Phương
30/05 PXI: Thay đổi tên gọi các chức danh
30/05 VID: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Thị Thu
30/05 CLG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010
30/05 DPM: Đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ
Tin cũ hơn
27/09 TRA: Báo cáo sở hữu cổ đông lớn
27/09 BT6: Kết quả giao dịch cổ đông lớn
27/09 HLG: Đạt 29,61 tỷ đồng LNST hợp nhất bán niên năm 2010, tăng 10,28% so với cùng kỳ năm trước
27/09 HLG: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
27/09 HLG: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ
27/09 NTL: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
27/09 TSC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ
27/09 DBT: Ông Dương Thành Đông, Phó Giám đốc đăng ký giao dịch bán 11.800 CP
27/09 DBT: Ông Dương Thành Đông, Phó Giám đốc đã bán 0 CP
27/09 LDP: Ông Huỳnh Lê Minh, người có liên quan đến kế toán trưởng đã bán 300 CP
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 611,06 -5,13 / -0,83%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH