Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
BT6: Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty
HOSE - 27/09/2010 2:10:00 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
BT6  5,50 -3,51%
Công ty Cổ phần Beton 6 thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty như sau:

Kể từ ngày 23/9/2010, tên Công ty được thay đổi thành:
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty CP Beton 6
Tên công ty bằng tiếng Anh: Beton 6 Corporation
Tên công ty viết tắt: BT6 Corp
Mã chứng khoán: BT6
Email: info@beton6.com

Chi tiết xem file đính kèm./.

Tin mới hơn
26/04 Quyết định thay đổi quyền sở hữu cổ phần
31/05 NPS: Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 50.000 CP
31/05 Chủ tịch SBS: Vụ môi giới Truyền thuộc trách nhiệm cá nhân
30/05 IDI: Phụ lục của bản cáo bạch niêm yết
30/05 MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 19/05/2011 đến 26/05/2011)
30/05 ABT: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Bá Phương
30/05 PXI: Thay đổi tên gọi các chức danh
30/05 VID: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Thị Thu
30/05 CLG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010
30/05 DPM: Đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ
Tin cũ hơn
27/09 TRA: Báo cáo sở hữu cổ đông lớn
27/09 BT6: Kết quả giao dịch cổ đông lớn
27/09 HLG: Đạt 29,61 tỷ đồng LNST hợp nhất bán niên năm 2010, tăng 10,28% so với cùng kỳ năm trước
27/09 HLG: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
27/09 HLG: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ
27/09 NTL: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
27/09 TSC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ
27/09 DBT: Ông Dương Thành Đông, Phó Giám đốc đăng ký giao dịch bán 11.800 CP
27/09 DBT: Ông Dương Thành Đông, Phó Giám đốc đã bán 0 CP
27/09 LDP: Ông Huỳnh Lê Minh, người có liên quan đến kế toán trưởng đã bán 300 CP
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH