Đấu giá & Ủy thác đấu giá
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

Đấu giá

BƯỚC 1: HOÀN TẤT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ

§  Khách hàng điền vào mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, theo thời gian và giá khởi điểm thông báo.

§  Khách hàng nộp tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc có thể được nộp ngay tại NSI hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty.

 

BƯỚC 2: ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN KẾT QUẢ 

§  Khách hàng điền phiếu đấu giá theo hướng dẫn và bỏ giá trước hạn đấu giá.

§  Kết quả đấu giá và quá trình nộp tiền mua cổ phiếu sẽ được NSI thông báo chi tiết tới khách hàng. (Các khách hàng không trúng giá sẽ được hoàn trả lại tiền đặt cọc.)

 

Ủy thác đấu giá

Khách hàng có nhu cầu mua chứng khoán thông qua đấu giá sẽ ủy quyền cho NSI tiến hành mọi biện pháp phân tích và thu thập thông tin cần thiết nhằm xác định giá mua hợp lý của loại chứng khoán nói trên. Dịch vụ này hướng đến các khách hàng có nhu cầu đấu giá, nhưng do không có điều kiện thu thập, tiến hành phân tích chuyên nghiệp về chứng khoán.

 

QUY TRÌNH THỦ TỤC

Trước tiên khách hàng cần hoàn thiện thủ tục đăng ký đấu giá với công ty (xem phần Đấu giá), sau đó khách hàng sẽ cần hoàn thiện thêm các biểu mẫu sau:

 

§  01 Đơn đăng ký Ủy thác đấu giá theo mẫu của NSI

§  02 Hợp đồng Ủy thác đấu giá theo mẫu của NSI

§  01 bản photo CMND/Hộ chiếu/ĐKKD

 

Kết quả đấu thành công và quá trình nộp tiền mua cổ phiếu sẽ được NSI thông báo chi tiết tới khách hàng ngay khi có thông báo.