Cơ hội làm việc tại NSI
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

Địa chỉ: Tầng 6, Prime Centre, 53 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

-------------------------

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

--------***----------

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) cần tuyển nhân sự làm việc tại Hội sở chính Công ty. Cụ thể như sau: 

I.       CHI TIẾT YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Chức danh:

Trưởng phòng/

Phó trưởng phòng Phân tích

Cấp bậc :

Lãnh đạo cấp trung

Đơn vị :

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Số người quản lý trực tiếp:

03 - 05 người

Phòng/Ban :

Phòng Phân tích

Mối quan hệ nội bộ:

Mối quan hệ nội bộ: Các Phòng/ban, chi nhánh trực thuộc Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia.

Báo cáo cho:

Tổng Giám đốc.

Mối quan hệ bên ngoài:

 Các Tổ chức/Cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính, chứng khoán, Ngân hàng …và đối tác, khách hàng Công ty.

VAI TRÒ: chịu trách nhiệm về hoạt động của Phòng Phân tích. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động phân tích phục vụ cho nghiệp vụ Tư vấn đầu tư Công ty và yêu cầu của tập đoàn.

NHIỆM VỤ/CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

1. - Điều hành và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của phòng Phân tích.  

2. - Xây dựng chiến lược hoạt động của Phòng Phân tích nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động tư vấn đầu tư Công ty và nhu cầu khách hàng.

3. - Tổ chức thăm và phân tích doanh nghiệp;

    - Theo dõi và cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh (BCTC quý và năm) của doanh nghiệp mà NSI và Tập đoàn đang đầu tư và quan tâm đầu tư.

4. - Tổ chức thực hiện hoạt động phân tích thị trường, phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích ngành và thông tin cập nhật trên cổng thông  tin cập nhật thương mại điện tử ( website) của công ty

5. - Thực hiện các báo cáo định kỳ như: Bản tin hàng ngày và nhận định thị trường; Bản tin chiến lược theo tuần; Báo cáo phân tích công ty (tháng/quý/năm); Báo cáo ngành…

6. - Kiểm soát Danh mục các ngành mà Công ty sẽ tiến  hành phân tích, nghiên cứu và báo cáo
     - Tham gia xây dựng danh mục đầu tư cho mảng tự doanh, các báo cáo khuyến nghị đầu tư cho tự doanh.

7. - Chỉ đạo xử lý các phản hồi, dánh giá về chất lượng báo cáo và chịu trách nhiệm về cá nội dung trong báo cáo trước Tổng Giám đốc Công ty

8. - Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xử lý các thông tin thu thập được để phục vụ hoạt động phân tích vĩ mô, phân tích cơ bản doanh nghiệp và phân tích kỹ thuật

9. - Xây dựng và duy trì liên tục các mối quan hệ với khách hàng, tổ chức tài chính và các phòng ban trong Công ty.

10. - Xây dựng các quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của NSI.

11. - Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm về hoạt động kinh doanh trong phạm vi phụ trách cho Tổng Giám Đốc.

12. - Nhân sự: Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành các công việc trên đúng kế hoạch. Đề xuất, phê duyệt và đánh giá KPI của các thành viên trong Phòng.

13. - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.

YÊU CẦU

VỀ TRÌNH ĐỘ, KINH NGHIỆM

YÊU CẦU

VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

1.  Trình độ:

- Đại học trở lên, chuyên ngành Chứng khoán, Tài chính, Kinh tế, Ngân hàng

- Ưu tiên người có chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính, chứng chỉ hành nghề tự doanh chứng khoán; chứng chỉ CFA, CPA.

1. Kiến thức:

-    Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan, có khả năng phân tích chính sách và ảnh hưởng của chính sách đối với nền kinh tế thị trường

-    Am hiểu về thị trường chứng khoán, về ngành nghề và các doanh nghiệp

-     Hiểu biết sâu rộng việc nghiên cứu các vấn đề kinh tế vĩ mô, ngành, doanh nghiệp và thị trường chứng.

2. Kinh nghiệm:

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính.

2. Kỹ năng:

-       Có khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin

-       Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc tốt

-       Làm việc độc lập và chịu được áp lực cao trong công việc

-       Khả năng thuyết trình và làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư.

-       Tư duy logic, nhạy bén, năng động.

3. Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng anh là một lợi thế

4. Tin học: Thành thạo Word, Excel, PowerPoint, Outlook

3. Các yêu cầu khác:

-    Đạo đức tốt và liêm trực trong công việc chuyên môn.

Gắn bó lâu dài với Công ty

 

 

CHUYÊN VIÊN NGUỒN VỐN

Chức danh:

Chuyên viên Nguồn vốn

Cấp bậc :

Nhân viên

Đơn vị :

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Số người quản lý trực tiếp:

 

Phòng/Ban :

Phòng Nguồn vốn

Mối quan hệ nội bộ:

Mối quan hệ nội bộ:

Các Phòng/ban, chi nhánh trực thuộc Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia.

Báo cáo cho:

Trưởng phòng Nguồn vốn/TGĐ

Mối quan hệ bên ngoài:

Các Tổ chức/Cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính, chứng khoán, Ngân hàng …và đối tác, khách hàng Công ty.

VAI TRÒ: Thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực nguồn vốn của Công ty như: kinh doanh nguồn, môi giới nguồn vốn, thu xếp nguồn vào các dự án Ngân hàng đầu tư; liên kết, hợp tác với các ngân hàng ... Xây dựng và triển khai có hiệu quả các công việc được giao phân công thực hiện.

NHIỆM VỤ/CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

1. - Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Quản   lý trực tiếp các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
   - Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tài chính cho Công ty.
. - Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2. - Quản lý nguồn vốn và thanh khoản cho các hoạt động hỗ trợ tài chính, đầu tư của Công ty:
   + Theo dõi biến động hỗ trợ tài chính và nhu cầu đầu tư hàng ngày để đảm bảo thanh khoản;
   + Cân đối dòng tiền cho các nhu cầu về vốn phát sinh đột xuất của các phòng ban kinh doanh khác trong Công ty;
   + Tham gia trực tiếp vào quá trình huy động vốn của Công ty, làm việc với các Tổ chức Tín dụng để duy trì và nâng hạn mức tín dụng của Công ty, đàm phán lãi suất;
   + Đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí vốn và đa dạng hóa nguồn huy động vốn của Công ty;
   + Thực hiện các hoạt động vay vốn, gửi vốn với các tổ chức tín dụng, định chế tài chính khác nhằm tối ưu hóa việc sử dụng vốn.

3. - Kiểm soát và quản lý rủi ro kinh doanh về biến động lãi xuất. kiểm soát thủ tục giải ngân, trả nợ,  quản lý tài sản và xử lý các vấn đề phát sinh từ các hợp đồng vay vốn tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính…

4. - Thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thị trường vốn để kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực nguồn vốn.

5. - Kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình liên quan đến hoạt động nguồn vốn đảm bảo an toàn, hiệu quả tối ưu và tuân thủ các quy định của  Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và các cơ quan quản lý.

6. - Tham gia xây dựng hệ thống quản lý, đo lường và quản lý rủi ro.

    - Tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của NSI.

7. - Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm về hoạt động kinh doanh trong phạm vi phụ trách cho Trưởng phòng Nguồn vốn, Tổng Giám Đốc.

8. - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng Nguồn vốn; Tổng Giám đốc Công ty.

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, KINH NGHIỆM

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

1.  Trình độ:

Đại học trở lên, chuyên ngành Chứng khoán, Tài chính, Kinh tế, Ngân hàng.

1. Kiến thức:

-    Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về kinh doanh vốn, tài chính, ngân hàng.

-    Hiểu biết pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh vốn, tài chính, ngân hàng; chứng khoán.

2. Kinh nghiệm: - Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nguồn vốn, ưu tiên ứng viên làm việc tại các công ty chứng khoán hoặc phòng nguồn vốn tại các Ngân hàng.

2. Kỹ năng:

-    Có khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin

-    Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc tốt

-    Làm việc độc lập và chịu được áp lực cao trong công việc

-    Giao tiếp, đàm phán tốt

-    Tư duy logic, nhạy bén, năng động.

3. Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng anh là một lợi thế

4. Tin học: Thành thạo Word, Excel, PowerPoint, Outlook

3. Các yêu cầu khác:

-    Có quan hệ với các ngân hàng, các đơn vị cùng lĩnh vực hoạt động của công ty.

-    Đạo đức tốt và liêm trực trong công việc chuyên môn.

-    Gắn bó lâu dài với Công ty

 

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Chức danh:

Chuyên viên Pháp chế

Cấp bậc :

Nhân viên

Đơn vị :

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Số người quản lý trực tiếp:

 

Phòng/Ban :

Phòng Pháp chế

Mối quan hệ nội bộ:

Mối quan hệ nội bộ: Các Phòng/ban, chi nhánh trực thuộc Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia.

Báo cáo cho:

Trưởng phòng Pháp chế/TGĐ

Mối quan hệ bên ngoài:

 Các Tổ chức/Cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính, chứng khoán, Ngân hàng …và đối tác, khách hàng Công ty.

VAI TRÒ: chịu trách nhiệm về hoạt động pháp lý của toàn Công ty. Tham mưu, tư vấn cho Ban Lãnh đạo Công ty và các phòng/ban về các quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ/CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

1. - Tham mưu, tư vấn về mặt pháp lý trong các hoạt động nghiệp vụ của Công ty.

2 - Tham gia xây dựng, thẩm định hệ thống quy trình, quy định nội bộ phục vụ cho hoạt định kinh doanh của Công ty

3. - Thực hiện xây dựng các mẫu hợp đồng nghiệp vụ và  thẩm định các hợp đồng đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

4. - Thực hiện cập nhật, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. - Kiểm tra, đánh giá về tính hợp pháp, việc tuân thủ của hoạt động trong công ty đối với các quy định của pháp luật, quy định, quy trình nội bộ và các cam kết với các bên thứ ba;

6. - Tham gia tranh tụng tại Tòa liên quan đên các tranh chấp của Công ty (nếu có) để xác lập, duy trì, giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty.

7. - Báo cáo định kỳ về lĩnh vực hoạt động được giao phân công thực hiện cho Trưởng phòng.

8. - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng Pháp chế; Tổng Giám đốc Công ty.

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, KINH NGHIỆM

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

1. Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật. Ưu tiên người có thẻ hành nghề luật sư

1. Kiến thức:

-    Kiến thức chuyên môn về pháp luật;

-    Hiểu biết pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh vốn, tài chính, ngân hàng; chứng khoán.

2. Kinh nghiệm:

-    Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý.

-    Ưu tiên ứng viên có làm việc trong môi trường tài chính, ngân hàng, chứng khoán...;

2. Kỹ năng:

-    Có kỹ năng soạn thảo văn bản, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục và phản biện vững chắc.

-    Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc tốt

-    Làm việc độc lập và chịu được áp lực cao trong công việc

Tư duy logic, nhạy bén, năng động.

3. Tin học: Sử dụng thành thạo các chương trình tin học văn phòng.

3. Các yêu cầu khác:

-    Có quan hệ với các cơ quan tổ chức.

-    Đạo đức tốt và liêm trực trong công việc chuyên môn.

-     Gắn bó lâu dài với Công ty

4. Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng anh là một lợi thế

II. QUYỀN LỢI

-          Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực và hiệu quả công việc;

-          Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;

-          Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

-          Cơ hội tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ;

-          Chế độ BHXH; BHYT; BHTN theo quy định;

-          Lương tháng 13 và các chế độ thưởng; đãi ngộ khác.

-          Chế độ du lịch; khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

III.  HỒ SƠ DỰ TUYỂN

-          Thông tin ứng viên (Down tại địa chỉ:

http://nsi.com.vn/Handlers/DownloadHandler.ashx?File=5480)

-          Đơn xin việc

-          Sơ yếu lý lịch

-          Giấy Khám sức khỏe

-          Bản sao các văn bằng, chứng chỉ

-          Bảng điểm.

-          Các chứng chỉ có liên quan

-          Ảnh 3*4

IV. THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ

-          Thời gian: Nhận hồ từ ngày  13/12/2019 đến hết ngày 25/01/2020 (ưu tiên hồ sơ nộp sớm)

-          Địa điểm: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổng hợp: Tầng 6, Tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (gặp chị Lan)

-          Nộp hồ sơ trực tuyến: Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ Email: nhansu@nsi.vn