Tin tức
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An (HHL : HASTC)
Công nghiệp : Xây dựng, Xây lắp
Mở cửa Đóng cửa Thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất
9,20 9,40 +0,20 (+2,17%) 10.500 9,40 8,80
Tin tức về HHL
06/01 HHL: Thay đổi nhân sự
16/12 HHL: Nguyễn Duy Khương, Thành viên BKS đã bán 0 CP
16/12 HHL: Ông Nguyễn Duy Khương, Thành viên Ban Kiểm soát đăng ký bán 24.150 CP
06/12 HHL: Ông (bà) Hank Hyunho Choi, cổ đông lớn đã bán 0 CP
23/11 HHL: Ông Nguyễn Văn Nam, Thành viên HĐQT đã bán 44.800 CP
09/11 HHL: Ba quý đầu năm, LNST giảm 93,46%
18/10 HHL: Ông Lê Quang Vinh, Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 2.000 CP
18/10 HHL: Ông Lê Quang Vinh, Thành viên Ban kiểm soát đã bán 19.900 CP
30/09 HHL: Ông (bà) Hank Hyunho Choi, cổ đông lớn đăng ký bán 164.400 CP
28/09 HHL: Ông (bà) Hank Hyunho Choi, cổ đông lớn đã bán 0 CP
27/09 HHL: Ông Nguyễn Duy Khương, Thành viên Ban kiểm soát đã bán 0 CP
27/09 HHL: Ông Nguyễn Duy Khương, Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 24.150 CP
20/09 HHL: Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT đã bán 49.500 CP
17/09 HHL: Ông Nguyễn Văn Nam, Thành viên HĐQT đã bán 5.200 CP
17/09 HHL: Ông Nguyễn Văn Nam, Thành viên HĐQT đăng ký bán 44.800 CP
13/09 HHL: LNST lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 1,1 tỷ đồng
18/08 HHL: Báo cáo tài chính quý II/2010
16/08 HHL: Trần Văn Sỹ, Trưởng Ban kiểm soát đã bán 15.000 CP
04/08 HHL: Ông Nguyễn Trọng Toán, Thành viên HĐQT đã bán 25.000CP
29/07 HHL: Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT đã bán 51.800CP
Trang 1 trên 3 Tiếp theo>
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ASM  142.990 27,90 -0,71%
B82  5.500 17,40 3,57%
BCE  14.790 12,10 1,68%
BHT  100 17,30 -4,42%
BTW  27.700 6,00 -3,23%
BWA  0 0,00 NaN%
C32  0 0,00 NaN%
C92  42.200 17,40 -5,95%
CCI  8.420 21,00 0,00%