Tin tức
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 : UPCOM)
Dịch vụ công cộng : Sản xuất và cung cấp điện
Mở cửa Đóng cửa Thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất
10,20 10,20 +0,40 (+4,08%) 10.000 10,20 10,20
Tin tức về NT2
18/01 NT2: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - cổ đông lớn - đã bán 28.160.000 cổ phiếu
17/01 NT2: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - tổ chức nắm giữ cổ phần chi phối - đã mua 28.160.000 cổ phiếu
31/12 NT2: Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hòa đồng bộ phát điện thành lần đầu lên lưới điện quốc gia
28/12 NT2: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - tổ chức có liên quan - đăng ký mua 28.160.000 cổ phiếu
23/12 NT2: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - cổ đông lớn - đăng ký bán 28.160.000 cổ phiếu
17/12 NT2: Ông Trịnh Quốc Thắng - Người công bố thông tin đăng ký bán 3.000 CP
07/12 NT2: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
03/12 NT2: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
24/11 NT2: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang HNX
19/11 NT2: Thay đổi nhân sự ban Tổng Giám đốc
07/09 NT2: Đạt 42,55 tỷ đồng LNST bán niên năm 2010, hoàn thành 98% kế hoạch năm
06/09 NT2: Hoàng Xuân Quốc - Tổng Giám đốc - chưa bán cổ phiếu
26/08 NT2: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
04/08 NT2: Ông Trịnh Quốc Thắng - người công bố thông tin - đăng ký mua 10.000 cổ phiếu
20/07 NT2: Thông qua kết quả đàm phán hợp đồng vay tín dụng XK dài hạn
20/07 NT2: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
09/07 NT2: Ông Hoàng Xuân Quốc, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 10.000 cổ phiếu
02/07 NT2: Thay đổi Kế toán trưởng
22/04 NT2: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
17/03 NT2: Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán)
Trang 1 trên 2 Tiếp theo>
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BTP  263.960 8,70 -3,33%
CHP  0 6,50 0,00%
DTV  0 0,00 NaN%
HJS  67.800 10,50 1,94%
KHP  108.160 10,10 1,00%
NBP  55.900 21,90 1,86%
NLC  300 17,00 0,00%
PPC  299.970 12,30 1,65%