Tin tức
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB : UPCOM)
Công nghiệp : Vận tải, kho bãi
Mở cửa Đóng cửa Thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất
8,00 8,00 0,00 (0,00%) 10.700 8,00 7,90
Tin tức về PSB
06/01 PSB: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - cổ đông lớn - đã mua 5.000.000 cổ phiếu
30/12 PSB: Đặng Đức Hồi - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 25.000 cổ phiếu
28/12 PSB: Thay đổi địa chỉ trụ sở
09/12 PSB: Ông Đặng Đức Hồi - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 30.000 cổ phiếu và bán 27.692 cổ phiếu
15/11 PSB: Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam (PVFC) - cổ đông lớn - đã bán 5.000.000 cổ phiếu
12/11 PSB: Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - cổ đông lớn - đã mua 5.000.000 cổ phiếu
05/11 PSB: Thay đổi thành viên HĐQT
02/11 PSB: Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam (PVFC) - cổ đông lớn - đã bán 20.000 cổ phiếu
02/11 PSB: Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam (PVFC) - cổ đông lớn - đăng ký bán 136.946 cổ phiếu, đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu
18/10 PSB: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc chuyển sang niêm yết tại sàn HNX
13/10 PSB: Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam (PVFC) - cổ đông lớn - đã bán 6.000.000 cổ phiếu
13/10 PSB: Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam (PVFC) - cổ đông lớn - đăng ký bán 5.000.000 cổ phiếu
07/09 PSB: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - cổ đông lớn - đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu
06/09 PSB: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - cổ đông lớn - đăng ký bán 156.946 cổ phiếu
30/08 PSB: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
27/08 PSB: Ông Đặng Đức Hồi - Phó Tổng Giám đốc - chưa mua cổ phiếu
18/08 PSB: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
18/08 PSB: Lấy ý kiến bằng văn bản về việc chuyển sàn niêm yết từ Upcom sang HNX
09/08 PSB: ông Ngô Văn Lập, người được ủy quyền công bố thông tin, đã bán 3.000 cổ phiếu
04/08 PSB: Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam - tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ - đăng ký bán 11.000.000 cổ phiếu
Trang 1 trên 2 Tiếp theo>
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BXD  0 9,80 0,00%
DDM  17.730 7,10 1,43%
DL1  5.000 15,40 1,99%
DVP  5.210 38,00 3,83%
DXP  6.600 51,60 0,00%
GGG  39.300 10,50 0,96%
GMD  324.460 32,00 1,27%
GTT  259.310 9,00 0,00%
HCT  500 12,80 1,59%