Tư vấn xác định giá trị DN
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:
NSI không chỉ xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên giá trị thực tế của tài sản hữu hình doanh nghiệp hiện có mà còn dựa vào nhiều yếu tố khác như: tài sản vô hình, thương hiệu, khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong tương lai,… Với mỗi doanh nghiệp NSI thường đưa ra nhiều phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khác nhau để đạt đến mục đích cuối cùng là xác định giá trị doanh nghiệp sao cho gần nhất với giá trị đích thực của doanh nghiệp.
NSI xác định giá trị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất theo giá trị tài sản ròng có kiểm chứng theo phương pháp chiết khấu dòng tiền, việc xác định giá trị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ theo phương pháp chiết khấu dòng tiền và kiểm chứng theo phương pháp giá trị tài sản ròng.