Lưu ký chứng khoán
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỒ SƠ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Để lưu ký chứng khoán Quý khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau:

§  Sổ cổ đông hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)

§  CMND/Hộ chiếu (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu) nếu Quý khách hàng là cá nhân hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (bản phô tô có công chứng) nếu Quý khách hàng là tổ chức.

§  Phiếu gửi chứng khoán theo mẫu do NSI cung cấp.

  

BƯỚC 2: THỰC HIỆN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI NSI

Quý khách hàng mang Hồ sơ lưu ký chứng khoán trực tiếp đến Sàn giao dịch của NSI để thực hiện thủ tục lưu ký. NSI sẽ thông báo kết quả lưu ký cho Quý khách hàng ngay khi nhận được thông báo từ Trung tâm lưu ký chứng khoán.

  

Trường hợp Quý khách hàng chưa có tài khoản giao dịch tại NSI:

§  Quý khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu trong Hồ sơ lưu ký chứng khoán và Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

§  Quý khách hàng mang các bộ hồ sơ đến sàn giao dịch NSI để mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán.

Nhân viên của NSI sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký chứng khoán và thông báo kết quả lưu ký cho Quý khách hàng ngay khi nhận được thông báo từ Trung tâm lưu ký chứng khoán.