Tư vấn cổ phần hóa
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thường gắn liền với các thay đổi về cơ cấu sở hữu và hoại hình doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp cũng gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức và quy chế quản trị doanh nghiệp và nhiều thay đổi khác đòi hỏi doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp và người lao động cần phải thích ứng. Đến với NSI, Quý khách sẽ được cung cấp các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp như sau:

Tư vấn cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần:
o Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
o Tư vấn lập phương án cổ phần hóa và phương án hoạt động sau cổ phần hóa
o Tư vấn xây dựng điều lệ công ty cổ phần mới
o Tư vấn phương án bán đấu giá cổ phiếu ra bên ngoài
o Tư vấn tổ chức Đại hội Cổ đông thành lập

 Ngoài dịch vụ tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, NSI còn cung cấp dịch vụ chuyển đổi hình thức các doanh nghiệp khác sang hình thức công ty cổ phần, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần...