Tư vấn phát hành chứng khoán
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:
Thực hiện tái cấu trúc vốn, xác định nhu cầu hợp lý và xây dựng phương án phát hành, định giá và lập hồ sơ phát hành. Đây là công việc đòi hỏi sự tổng hợp kiến thức tài chính, luật pháp, marketing,… Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, tài năng NSI đã thành công không chỉ trong phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng mà trong cả phát hành cổ phiếu tăng vốn hay điều chỉnh cơ cấu vốn,… cho nhiều doanh nghiệp.
Thực hiện các hợp đồng tư vấn phát hành, NSI cung cấp cho các dịch vụ :
  Tư vấn tài chính và tái cấu trúc vốn doanh nghiệp
  Xác định quy mô vốn huy động tối ưu;
  Xác định giá trị doanh nghiệp;
  Định giá cổ phiếu (hoặc lãi suất trái phiếu) phát hành;
  Lập hồ sơ xin phép phát hành (nếu là phát hành ra công chúng);
  Thực hiện phát hành chứng khoán theo hình thức đấu giá và / hoặc bảo lãnh phát hành.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng phương án kinh doanh, doanh nghiệp cần có một sự đảm bảo chắc chắn về sự thành công của đợt phát hành chứng khoán huy động vốn thực hiện dự án đó. NSI với đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính sẽ giúp khách hàng xây dựng một phương án khả thi nhất và có thể đảm bảo cho sự thành công của đợt huy động vốn thông qua cam kết bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Ngoài ra, NSI còn cung cấp dich vụ thẩm định đánh giá chiến lược phát triển, phân tích tính cạnh tranh và khả năng tồn tại, duy trì phát triển của công ty; nâng cao giá trị cổ phiếu tạo tiền đề cho quá trình phát triển trước mắt cũng như đảm bảo tính tăng trưởng lâu dài, giúp doanh nghiệp có đủ điều kiện để niêm yết trên thị trường chứng khoán.