Các biểu mẫu
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:
Dưới đây là các giấy tờ mà có thể bạn sẽ phải cần đến trong các quá trình đăng ký tài khoản, đăng ký dịch vụ,... tại Chứng Khoán Quốc Gia.
 • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ( Tải về)
 • Giấy ủy quyền ( Tải về)
 • Giấy đăng ký giao dịch điện tử (SMS, Telephone, Internet,...) ( Tải về)
 • Giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán ( Tải về)
 • Đơn xin đăng ký mã số giao dịch chứng khoán ( Tải về)
 • Phiếu thông tin về cá nhân đầu tư nước ngoài ( Tải về)
 • Mẫu ủy nhiệm chi( Tải về)
 • Tài khoản nhà đầu tư chuyển tiền( Tải về)
 • Hướng dẫn nộp tiền qua Tài khoản định danh ( Tải về)
 • Mẫu ủy nhiệm chi có hướng dẫn( Tải về)
 • Biểu mẫu mở tài khoản BIDV@securities( Tải về)
 • Biểu mẫu mở tài khoản BIDV@securities( Tải về)
 • Tài khoản nhà đầu tư chuyển tiền 2 ( Tải về)
 • Thông báo bán đấu giá tại công ty cổ phần Hải Vân Nam ( Tải về)
 • Thông báo bán đấu giá tại công ty Cổ phần vật tư đường sắt Sài Gòn ( Tải về)
Bạn hãy điền các giấy tờ cần thiết, in và mang nộp cho chúng tôi. Thông tin liên hệ xem tại đây