Ban lãnh đạo
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty

  • Ông Hoàng Lê Sơn
Tiến sĩ Kinh tế

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia

  • Ông Hồ Anh Dũng

Thạc sĩ chuyên ngành ngân hàng tài chính

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia

  • Ông Bùi Trung Kiên

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

  • Ông Bùi Quang Bách

Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

  • Ông Nguyễn Phan Trung Kiên

Cử nhân chuyên ngành Kiến trúc hệ thống máy tính và Toán kinh tế

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

  • Ông Trần Đình Dũng

Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

  • Ông Nguyễn Lâm Tùng

Thạc sĩ quản lý tài chính

Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia tại thành phố Hồ Chí Minh