Ban lãnh đạo
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  • Ông Nguyễn Hải Dương

Thạc sĩ chuyên ngành ngân hàng tài chính

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia

  • Bà Nguyễn Thu Trang

Cử nhân kinh tế

Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

  • Ông Nguyễn Đình Thọ

Thạc sĩ kinh tế

Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

  •   Ông Hồ Anh Dũng

Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

  • Ông Nguyễn Hoàng Giang

Tiến sĩ Kinh tế

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

  • Ông Nguyễn Lâm Tùng

Thạc sĩ quản lý tài chính

Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia tại thành phố Hồ Chí Minh