Ban lãnh đạo
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty

  • Ông Hoàng Lê Sơn
Tiến sĩ Kinh tế

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia

  • Ông Hồ Anh Dũng

Thạc sĩ chuyên ngành ngân hàng tài chính

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia

  • Ông Cù Anh Tuấn

Thạc sĩ kinh tế

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

  • Ông Bùi Quang Bách

Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

  • Ông Vũ Quang Vịnh

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

  • Ông Nguyễn Lâm Tùng

Thạc sĩ quản lý tài chính

Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia tại thành phố Hồ Chí Minh