Tư vấn niêm yết
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:
Điều chỉnh cơ cấu vốn, chuẩn hóa các điều kiện theo đúng tiêu chuẩn, xác định giá niêm yết, soạn thảo hồ sơ tài liệu và thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết. Đây là một trong những công việc mang tính đặc thù cao, cần sự am hiểu sâu rộng về nhiều lĩnh vực như bản thân hoạt động của công ty cổ phần, tình hình thị trường và ảnh hưởng của các yếu tố lên Công ty cổ phần. NSI sẽ thực hiện dịch vụ trọn gói các nội dung công việc:
  Chuẩn hoá tài chính doanh nghiệp phù hợp với các tiêu chuẩn niêm yết;
  Định giá chứng khoán niêm yết lần đầu;
  Lập hồ sơ và xin giấy phép UBCKNN để niêm yết chứng khoán;
  Thực hiện các thủ tục đưa cổ phiếu chính thức lên giao dịch trên sàn.
 
Với mục tiêu cùng khách hàng phát triển, NSI luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn sau khi doanh nghiệp đã niêm yết chứng khoán. Dịch vụ của NSI còn bao gồm cả các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố thông tin và bình ổn giá cổ phiếu. Kinh nghiệm và hiểu biết của NSI về thị trường sẽ giúp doanh nghiệp những kiến thức cần thiết để có thể lường trước được phản ứng của công chúng đối với những sự kiện bất thường.