Tư vấn mua bán và sáp nhập
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:
Với đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, NSI sẽ phối hợp với các tổ chức hoàn thiện việc mua và sáp nhập một cách hiệu quả, thành công và nhanh chóng. Giúp doanh nghiệp thực hiện các bước trong quá trình bán nhằm tạo ra giá trị tối đa và hiệu quả cao nhất cho danh nghiệp mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày nhưng vẫn đáp ứng được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
  Xây dựng chiến lược sáp nhập công ty và lựa chọn đối tượng sáp nhập
  Khảo sát đánh giá
  Định giá công ty
  Xây dựng cấu trúc và thương lượng hợp đồng

Tư vấn bán và giải thể công ty
Với các doanh nghiệp có nhu cầu bán hoặc giải thể công ty khi doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả hoặc, đội ngũ của chúng tôi sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp trong tất cả các giai đoạn của quá trình bán nhằm tạo ra giá trị tối đa và hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp và các cổ đông của doanh nghiệp. NSI cung cấp dịch vụ đại diện cho các doanh nghiệp trong việc bán và giải thể công ty hoặc những bộ phận trong công ty. Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi với cam kết thực hiện cao sẽ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả quá trình bán đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh hàng ngày. Quá trình bán sẽ được hoàn toàn bảo mật, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, và chỉ tập trung tạo giá trị cho doanh nghiệp. Quá trình bán của doanh nghiệp được tiến hành qua các bước:
  Chuẩn bị tài liệu cho quá trình bán
  Xác định đối tác mua với giá tốt nhất
  Liên lạc và dàn xếp với đối tác mua
  Đàm phán và kết thúc giao dịch.