Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
BTP: Giải trình kết quả kinh doanh Q3-2010
HOSE - 01/11/2010 4:35:00 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
BTP  8,70 -3,33%
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa xin giải trình kết quả kinh doanh Q3-2010.

Chi tiết xin  xem file đính kèm./.
Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
01/11 L61: Ông Ngô Quốc Thịnh, Tổng Giám đốc đăng ký mua 100.000 CP
01/11 BBC: Thông báo giao dịch cổ đông lớn
01/11 CSM: Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan với cổ đông nội bộ
01/11 SVC: Giải trình Báo cáo tài chính Q3-2010
01/11 DHI: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010
01/11 HBC: Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ
01/11 HBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ
01/11 DL1: Trả cổ tức bằng cổ phiếu
01/11 PVC: Ông Đỗ Xuân Vịnh - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán 4.000 CP
01/11 PVC: Ông Đỗ Xuân Vịnh - Trưởng Ban kiểm soát đã mua 4.000 CP
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH