Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
PSB: Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam (PVFC) - cổ đông lớn - đã bán 5.000.000 cổ phiếu
HNX - 15/11/2010 4:27:16 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
PSB  8,00 0,00%
Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam (PVFC)
Mã chứng khoán giao dịch: PSB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP (chiếm 10% VĐL)
Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Phúc Hải
Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
Quan hệ với tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ PVFC
Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 0CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.000.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 0 CP
Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 08/11/2010
Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
15/11 VMG: Thay đổi nhân sự
15/11 VST: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị
15/11 VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
15/11 BCI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất Q3/2010
15/11 TDC: Thay đổi loại điều kiện chứng khoán
15/11 L10: Nghị quyết và biên bản của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
15/11 SHI: Thông báo giao dịch cổ đông lớn
15/11 SHI: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại tối đa 1.500.000 cổ phiếu quỹ
15/11 PXS: Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2010
15/11 SSI: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ đồng thời là cổ đông lớn
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH