Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
TNM: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ xuống còn 38 tỷ đồng
HNX - 25/11/2010 3:20:35 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
TNM  5,70 0,00%
Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản  ngày 05/11/2010 của CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình như sau:

Điều 1:
Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP từ 58.000.00.000 đồng (Năm mươi tám tỷ đồng) xuống  38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng) cho phù hợp với vốn thực góp 38 tỷ đồng.


Chủ tịch HĐQT công ty có trách hiệm ban hành Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ khi nội đại hội thông qua vấn đề nêu trên cho đến hết ngày 31/05/2011.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 như sau:

- Cổ tức 630 đồng/CP:2.385.835.200 đồng

- Bù đắp LNST chưa phân phối bị thiếu do đã chi trả cổ tức năm 2004 và năm 2005 vượt lợi nhuận kiểm toán lại: 265.092.800 đồng

(Trong năm 2009, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2009 với mức 400 đồng/CP. Sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận điều chỉnh, Công ty sẽ chi trả cor tức đợt 2 năm 2009 với mức 230 đồng/CP).

Các số liệu trích lập các quỹ theo phương án đã thông quan giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Trồng cây lâu năm và Lắp đặt hệ thống điện

Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm ban hành quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ khi nội đại hội thông qua vấn đề nêu trên cho đến hết ngày 31/05/2011.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hieejnj các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty”
Tin mới hơn
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) chưa mua được cổ phiếu
Tin cũ hơn
25/11 DNF: Nghị quyết HĐQT
25/11 KHA: Thông báo thay đổi số đăng ký kinh doanh
25/11 VNX: Thay đổi người phụ trách kế toán
25/11 STU: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
25/11 GBS: Ông Nguyễn Thuận An - cổ đông lớn - đã bán 842.200 CP
25/11 BHS: Báo cáo kết quả giao dịch của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ
25/11 PHT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông lớn
25/11 DCC: Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
25/11 BHS: Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ
25/11 S64: CTCP Sông Đà 6 - cổ đông lớn - đăng ký mua 150.000 CP
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH