Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
BTP: CBTT Kết quả kinh doanh tháng 10 năm 2010
HOSE - 26/11/2010 3:31:00 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
BTP  8,70 -3,33%
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa CBTT Kết quả kinh doanh tháng 10 năm 2010 .

Chi tiết xin  xem file đính kèm./.
Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
26/11 SRF: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
26/11 VBC: Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên BKS đăng ký bán 2.000 CP
26/11 SRF: Giải trình biến động kết quả kinh doanh Q3-2010 so với Q3-2009
26/11 SDT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2010 (điều chỉnh)
26/11 VBC: Ông Hoàng Xuân Hùng - Thành viên BKS đăng ký bán 5.400 CP
26/11 VBC: Bà Trần Thị Hồng Thái - Thành viên HĐQT đã bán 0 CP
26/11 VBC: Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên BKS đã bán 0 CP
26/11 VBC: Ông Hoàng Xuân Hùng - Thành viên Ban kiểm soát đã bán 0 CP
26/11 DIG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Thành viên BKS
26/11 HHC: Nghị quyết ĐHCĐ thông qua phương án phát hành tăng VĐL lên 82,125 tỷ đồng
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH