Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
NT2: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - tổ chức có liên quan - đăng ký mua 28.160.000 cổ phiếu
HNX - 28/12/2010 3:22:10 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
NT2  10,20 4,08%
Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
Mã chứng khoán giao dịch: NT2
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 132.606.150 CP (chiếm 51,8% vốn điều lệ)
Tên và chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết:
Lê Tự Hiểu - Chủ tịch HĐQT
Đặng Minh Phong - Ủy viên HĐQT
Hoàng Xuân Quốc - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Hà - Trưởng ban Kiểm soát
Quan hệ của NCLQ với tổ chức thực hiện giao dịch:
Ông Lê Tự Hiểu, Ông Hoàng Xuân Quốc, Bà Nguyễn Thị Hà là đại diện của PV Power tại NT2, thực hiện công việc chuyên trách; Ông Đặng Minh Phong là Phó Tổng Giám đốc PV Power
Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ:
Lê Tự Hiểu: đại diện sở hữu 25.600.000 CP
Đặng Minh Phong: đại diện sở hữu 68.606.150 CP
Hoàng Xuân Quốc: đại diện sở hữu 25.600.000 CP
Nguyễn Thị Hà: đại diện sở hữu 12.800.000 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 28.160.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 30/12/2010 đến ngày 28/02/2011
Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
28/12 HPL: Ông Nguyễn Quang Huống - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 40.000 cổ phiếu
28/12 DZM: Ông Nguyễn Đức Vinh, Thành viên Ban Kiểm soát đăng ký Bán 12.000 CP và Mua 13.700 CP
28/12 HPL: Ông Nguyễn Quang Huống - Chủ tịch HĐQT - đã mua 900 cổ phiếu
28/12 SHN: Kết quả bán cổ phiếu quỹ
28/12 SDE: Ông Trần Văn Hiệp - Thành viên Ban kiểm soát - đăng ký bán 4.000 CP
28/12 ECI: Chốt danh sách trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền
28/12 SDP: Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 80.000 CP
28/12 VSC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010
28/12 DHG: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
28/12 DRC: Thông báo bổ nhiệm cán bộ
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH