Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
DHG: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
HOSE - 28/12/2010 2:58:00 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
DHG  117,00 -0,85%
CTCP Dược Hậu Giang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau:

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Loan
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: thành viên HĐQT công ty CP Dược Hậu Giang
Mã chứng khoán giao dịch : DHG
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.168 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 17.168 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính gia đình
Phương thức giao dịch: khớp lệnh
Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch: 17/11/2010 – 17/01/2011
Thời gian thực hiện giao dịch: 17/11/2010 – 28/12/2010

Chi tiết xin  xem file đính kèm./.

Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
28/12 DRC: Thông báo bổ nhiệm cán bộ
28/12 KDC: Báo cáo sở hữu cổ đông lớn
28/12 MHC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn (sửa ngày 27/12/2010)
28/12 REE: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%/cổ phiếu
28/12 DLR: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Thành viên Ban Kiểm soát đã mua 15.000 CP
28/12 DID: Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh tăng năm 2010 trước thời hạn 3 tháng
28/12 TTG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Thường Tín – Hà Nội
28/12 TTG: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
28/12 PSB: Thay đổi địa chỉ trụ sở
28/12 MPC: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH