Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
PSB: Đặng Đức Hồi - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 25.000 cổ phiếu
HNX - 30/12/2010 3:15:57 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
PSB  8,00 0,00%
Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Đặng Đức Hồi
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
Mã chứng khoán giao dịch: PSB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.692 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 27.692 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 25.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.692 CP
Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 24/12/2010.
Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
30/12 TMT: Thông báo giao dịch cổ phếu của đông lớn
30/12 TBC: CBTT giao dịch cổ phiếu TBC
30/12 SAM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ
30/12 PXM: Nghị quyết Hội đồng quản trị
30/12 NSC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của đông lớn
30/12 NNC: Nghị quyết HĐQT về một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2010
30/12 NNC: Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ
30/12 TMS: Thông báo giao dịch cổ phếu của đông lớn
30/12 KDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của P.Tổng giám đốc
30/12 S96: Quyết định HĐQT
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH