Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
HHL: Ông (bà) Hank Hyunho Choi, cổ đông lớn đã bán 0 CP
HNX - 06/12/2010 3:43:58 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
HHL  9,40 2,17%
Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Hồng Hà Long An, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Hank Hyunho Choi
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:
Mã chứng khoán giao dịch: HHL
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 164.400 CP (5,98% VĐL)
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 164.400 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 164.400 CP
Lý do không bán: Giá hiện tại của cổ phiếu HHL không phù hợp với giá bán theo kỳ vọng của người thực hiện giao dịch
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 04/10/2010 đến ngày 30/11/2010

Tin mới hơn
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) chưa mua được cổ phiếu
Tin cũ hơn
06/12 VRC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
06/12 PAN: Bài giới thiệu niêm yết
06/12 LCS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
06/12 INN: Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty
06/12 SDE: Ngày 15/12/2010, ngày chốt danh sách để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu
06/12 LIX: Giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn (đính chính thông báo ngày 03/12/2010)
06/12 NKD: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai hủy niêm yết cổ phiếu
06/12 NKD: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
06/12 NIS: Bà Thành Minh Hiền - Người có liên quan đến Ủy viên HĐQT đã bán 90.000 CP
06/12 PVL: Ông Chu Đức Lam - Phó Tổng Giám đốc đã bán 11.500 CP
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH