Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
PSP: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
HNX - 14/05/2010 4:42:37 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
PSP  6,80 0,00%
Căn cứ thông báo số 1533/TB-VSD ngày 12/5/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSP như sau:

Loại chứng khoán :  Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:  10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2010
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2010
Lý do và mục đích            : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Tỷ lệ thực hiện     :  01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện  : Dự kiến cuối tháng 6 năm 2010
Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
14/05 GTH: Ông Phạm Văn Minh, người có liên quan với Chủ tịch HĐQT-TGĐ, đăng ký bán 7.100 cổ phiếu
14/05 KKC: Đào Trọng Khôi - Tổng Giám đốc, bán 39.700 CP
14/05 STG: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
14/05 TNT: Niêm yết cổ phiếu
14/05 SCD: Phó Tổng Giám Đốc cung ứng đăng ký bán tiếp 7.140 cổ phiếu
14/05 VIG: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
14/05 NST: Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền (18%)
14/05 HLG: Người nhà thành viên HĐQT đã bán 4.000 cổ phiếu
14/05 NVN: Người nhà thành viên BKS đã bán 5.000 cổ phiếu
14/05 AAM: Em thành viên BKS đăng ký bán 6.000 cổ phiếu
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH