Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
KKC: Đào Trọng Khôi - Tổng Giám đốc, bán 39.700 CP
HNX - 14/05/2010 4:36:20 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
KKC  21,10 0,48%
Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

-    Tên người thực hiện giao dịch: Đào Trọng Khôi

-    Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc

-    Mã chứng khoán giao dịch: KKC

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 129.202 CP

-    Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP

-    Số lượng cổ phiếu đã bán: 39.700 CP

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 89.502 CP

-    Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/04/2010 đến ngày 10/05/2010

Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
14/05 STG: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
14/05 TNT: Niêm yết cổ phiếu
14/05 SCD: Phó Tổng Giám Đốc cung ứng đăng ký bán tiếp 7.140 cổ phiếu
14/05 VIG: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
14/05 NST: Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền (18%)
14/05 HLG: Người nhà thành viên HĐQT đã bán 4.000 cổ phiếu
14/05 NVN: Người nhà thành viên BKS đã bán 5.000 cổ phiếu
14/05 AAM: Em thành viên BKS đăng ký bán 6.000 cổ phiếu
14/05 TMS: Kết quả và Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ
14/05 VIG: Cổ đông sáng lập - CTCP Đầu tư Tài chính Findex - đăng ký chuyển nhượng 880.000 quyền mua
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH