Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
VIG: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
HNX - 14/05/2010 4:10:21 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
VIG  8,10 -3,57%

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 số 15/2010/NQ-ĐHCĐ ngày 07/05/2010 của CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010, trong đó có các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

 

STT Chỉ tiêu  Năm 2009   KH năm 2010 
1 Tổng doanh thu 53,037,193 118,160,000
2 Tổng chi phí 31,612,708 48,921,347
3 Lợi nhuận trước thuế 21,424,485 69,238,654
4 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn bình quân 14.28% 21,30%
5 Tỷ lệ cổ tức dự kiến 7,5% 12-15%


Kế hoạch kinh doanh trên được xây dựng theo phương án vốn chủ sở hữu bình quân năm 2010 là 325 tỷ đồng (tức là vốn chủ sở hữu 7 tháng cuối năm đạt 450 tỷ đồng). Trong trường hợp vốn chủ  sở hữu bình quân năm 2010 chỉ là 266,7 tỷ đồng (tức là vốn chủ sở hữu 7 tháng cuối năm là 350 tỷ đồng) thì chỉ tiêu lợi nhuận 2010 đề ra sẽ là 51,238 tỷ  đồng, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn bình quân đạt 19,21%.

Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
14/05 NST: Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền (18%)
14/05 HLG: Người nhà thành viên HĐQT đã bán 4.000 cổ phiếu
14/05 NVN: Người nhà thành viên BKS đã bán 5.000 cổ phiếu
14/05 AAM: Em thành viên BKS đăng ký bán 6.000 cổ phiếu
14/05 TMS: Kết quả và Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ
14/05 VIG: Cổ đông sáng lập - CTCP Đầu tư Tài chính Findex - đăng ký chuyển nhượng 880.000 quyền mua
14/05 LCG: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
14/05 PHC: Lương Hoài Thu - Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
14/05 TPP: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
14/05 TCS: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH