Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
NVN: Người nhà thành viên BKS đã bán 5.000 cổ phiếu
HOSE - 14/05/2010 4:07:00 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
NVN  26,20 4,80%
Công ty CP Nhà Việt Nam (NVN) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ công ty như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Minh Tuấn

Mã chứng khoán giao dịch: NVN
Tên của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phạm Minh Đức
Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Con
Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
Số lượng cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 0 cp
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 cp
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 cp
Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.000 cp
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0.cp
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 05/04/2010 đến ngày 05/06/2010
Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
14/05 AAM: Em thành viên BKS đăng ký bán 6.000 cổ phiếu
14/05 TMS: Kết quả và Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ
14/05 VIG: Cổ đông sáng lập - CTCP Đầu tư Tài chính Findex - đăng ký chuyển nhượng 880.000 quyền mua
14/05 LCG: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
14/05 PHC: Lương Hoài Thu - Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
14/05 TPP: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
14/05 TCS: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
14/05 THT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
14/05 VC9: Ông Nguyễn Trường Hưng - Phó Giám đốc - đăng ký bán 15.500 CP
14/05 VC9: Ông Phạm Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát - đăng ký bán 2.000 CP
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH