Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
TRA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn
HOSE - 10/01/2011 1:31:00 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
TRA  54,50 3,81%
Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần TRAPHACO như sau:

Tên nhà đầu tư: Vietnam Azalea Fund Limited
Công ty nhận đầu tư: Công ty CP Traphaco
Mã chứng khoán giao dịch: TRA
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.025.700 CP (16,55%)
Số lượng cổ phiếu đã mua: 212.780 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.238.480 CP (18,29%)
Ngày thực hiện giao dịch: 6/01/2011 – 7/01/2011

Chi tiết xin xem file đính kèm./.

Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
10/01 PXT: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
10/01 DPM: CBTT các chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
10/01 BT6: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn
10/01 ASM: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
10/01 DHC: Báo cáo sở hữu cổ đông lớn
10/01 PFV: Bà Võ Thị Phương Thảo, Thành viên HĐQT đã bán 0 CP
10/01 DLR: CTCP Đầu tư phân phối Sa Ti Co, tổ chức có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 10.000 CP
10/01 L44: Đã mua 20.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
10/01 L44: Ông Hoàng Văn Dư, Chủ tịch HĐQT đã mua 20.000CP
10/01 CFC: Lợi nhuận năm 2010 tăng trưởng gần 50%
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH