Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
BTP: Công bố thay đổi Nhân sự
HOSE - 14/01/2011 10:54:00 SA
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
BTP  8,70 -3,33%
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố thay đổi Nhân sự như sau:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo ông Phan Văn Dũng – kỹ sư Thiết bị điện được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kể từ ngày 01/01/2011.

Thời hạn giữ chức vụ là 03 năm.

Chi tiết xin xem file đính kèm./.Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
14/01 BMP: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
14/01 PHC: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - Cổ đông lớn, đăng ký bán 500.000 CP, mua 500.000 CP
14/01 PHC: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - Cổ đông lớn, đã bán 44.300 CP, đã mua 300.000 CP
14/01 ORS: Bà Vũ Hồng Hạnh - Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 CP, bán 115.300 CP
14/01 CNT: Quyết định sát nhập Phòng Dịch Vụ Du Lịch C&T vào Trung Tâm Bất Động Sản.
14/01 HBD: Bà Mai Hương, người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 123.500 CP và bán 123.500 CP
14/01 VHC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Trương Thị Hứa
14/01 VIC: Đăng ký bổ sung chứng khoán lần 16
14/01 TPC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
14/01 ALT: Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ - Đã mua 194.000 CP
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH