Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
VHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông lớn
HOSE - 17/01/2011 4:15:00 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
VHC  26,00 0,00%
Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông lớn Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn như sau:

Tên  nhà đâu tư thực hiện giao dịch: Red River Holding
Mã chứng khoán giao dịch: VHC
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.494.070 CP , tương đương 15,55% trên tổng số  35.328.000 cổ phiếu đang lưu hành.
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
Lý do không thực hiện hết: tình hình thị trường biến động không phù hợp với kế hoạch của nhà đầu tư thực hiện giao dịch
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.142.291 Cp, bao  gồm 1.648.221 CP cổ tức, tương đương 15,15% trên tổng số 47.151.273 CP đang lưu hành
Thời gian thực hiện giao dịch: 12/11/2010 – 11/01/2011

Chi tiết xin xem file đính kèm./.

Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
17/01 TCM: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2010 là 8%
17/01 KSA: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Bình
17/01 PHT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ
17/01 NSC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Trần Kim Liên
17/01 PHT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ
17/01 VMC: Ngày 20/01/2011, ngày cuối cùng lập danh sách cổ đông
17/01 CMT: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Nguyễn Đức Thuận
17/01 TMP: Thông báo giao dịch cổ đông lớn đồng thời là cổ đông nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
17/01 TNT: Ngày đăng ký cuối cùng tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
17/01 TAG: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tăng VĐL dự kiến lên trên 81 tỷ đồng
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH