Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
TAG: Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu
HNX - 17/01/2011 4:44:12 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
TAG  41,00 0,00%
Sở GDCK Hà Nội chấp thuận cho CTCP Thế giới số Trần Anh được niêm yết bổ sung 1.073.212 cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược với những nội dung sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán: TAG
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.073.212 cổ phiếu (Một triệu không trăm bảy mươi ba nghìn hai trăm mười hai cổ phiếu)
Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 10.732.120.000 đồng (Mười tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).

Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
17/01 HVC: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2010 (10%)
17/01 MAFPF1: Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan CTCP Đầu tư Hà Việt
17/01 MAFPF1: Giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan CTCP Đầu tư Hà Việt
17/01 VHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông lớn
17/01 TCM: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2010 là 8%
17/01 KSA: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Bình
17/01 PHT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ
17/01 NSC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Trần Kim Liên
17/01 PHT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ
17/01 VMC: Ngày 20/01/2011, ngày cuối cùng lập danh sách cổ đông
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH