Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
NT2: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - tổ chức nắm giữ cổ phần chi phối - đã mua 28.160.000 cổ phiếu
HNX - 17/01/2011 4:48:58 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
NT2  10,20 4,08%
Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán giao dịch: NT2
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 132.606.150 CP (chiếm 51,8% VĐL)
Tên và chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết:
Ông Lê Tự Hiểu - Chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Minh Phong - Ủy viên HĐQT
Ông Hoàng Xuân Quốc - Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hà - Trưởng Ban Kiểm soát
Quan hệ của NCLQ với tổ chức thực hiện giao dịch: Đại diện phần vốn của PV Power tại NT2
Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 132.606.150CP
Ông Lê Tự Hiểu: đại diện 25.600.000 CP chiếm 10% VĐL
Ông Đặng Minh Phong: đại diện 68.606.150 CP chiếm 26,8% VĐL
Ông Hoàng Xuân Quốc: đại diện 25.600.000 CP chiếm 10% VĐL
Bà Nguyễn Thị Hà: đại diện 12.800.000 CP chiếm 5% VĐL
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 28.160.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 28.160.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 160.766.150 CP (chiếm 62,8% VĐL)
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 29/12/2010 đến 7/1/2011


Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
17/01 PEC: Lê Minh Hải - Tổng Giám đốc - đã mua 79.540 cổ phiếu
17/01 PVE: Điều chỉnh thời gian chuyển quyền, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần
17/01 HPP: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền (13%)
17/01 TAG: Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu
17/01 HVC: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2010 (10%)
17/01 MAFPF1: Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan CTCP Đầu tư Hà Việt
17/01 MAFPF1: Giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan CTCP Đầu tư Hà Việt
17/01 VHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông lớn
17/01 TCM: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2010 là 8%
17/01 KSA: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Bình
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH