Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
NT2: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - cổ đông lớn - đã bán 28.160.000 cổ phiếu
HNX - 18/01/2011 2:43:24 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
NT2  10,20 4,08%
Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
Mã chứng khoán giao dịch: NT2
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.160.000 CP (chiếm 11% VĐL)
Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ông Đoàn Minh Mẫn
Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
Quan hệ của NCLQ với tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 0 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.160.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 28.160.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 0 CP
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/12/2010 đến 22/02/2011
Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
18/01 ND2: Ông Trương Chí Thành - Giám đốc - đã mua 4.400 cổ phiếu
18/01 PVX: Thay đổi nhân sự
18/01 HPL: Ông Nguyễn Quang Huống - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 60.000 cổ phiếu
18/01 HPL: Ông Nguyễn Quang Huống - Chủ tịch HĐQT - đã mua 37.700 cổ phiếu
18/01 VMG: Ông Nguyễn Quang Ninh Chủ tịch HĐQT đã mua 150.000 CP
18/01 VC7: CTCP Xây dựng số 7 đã mua 50.000 CP quỹ
18/01 HBB: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền
18/01 BST: Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt, Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011
18/01 ABT: 93,14 tỷ đồng LNST năm 2010
18/01 PRUBF1: Báo cáo thay đổi giá trị tài sản rồng từ ngày 06-01-2011 đến ngày 13-01-2011
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH