Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
DHG: 352 tỷ đồng LNST năm 2010, EPS đạt 13.086 đồng/cổ phiếu
StockBiz - 19/01/2011 10:32:26 SA
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
DHG  117,00 -0,85%
(StockBiz) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (MCK: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2010. Theo đó, năm 2010, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 13.086 đồng/cổ phiếu, tăng 9,15% so với mức 11.989 đồng/cổ phiếu năm 2009.

Tổng doanh thu cả năm đạt 1.968,9 tỷ đồng, tăng 13,88% so với năm 2009. Riêng quý 4/2010, công ty thu về 634,25 tỷ đồng doanh thu, chiếm 32,21% tổng doanh thu cả năm và tăng 23,07% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng 19,94% so với năm trước, giá vốn hàng bán năm 2010 của công ty là 1.047,58 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ đó đạt 905,33 tỷ đồng, tăng 8,8%, tương đương tăng 73,23 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính mang về cho DHG 55,56 tỷ đồng doanh thu, trong khi năm 2009, doanh thu hoạt động tài chính là 33,12 tỷ đồng.

Tổng các khoản mục chi phí cả năm (bao gồm: Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) là 564,7 tỷ đồng, tăng 12,59% so với cả năm 2009. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 396,2 tỷ đồng, tăng 8,94% tương đương tăng 32,5 tỷ đồng.

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010, công ty đạt 352 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 10,51% so với năm 2009. Riêng quý 4/2010, công ty thu được 122 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chiếm 34,68% lợi nhuận cả năm 2010.

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 13.086 đồng/cổ phiếu, tăng 9,15% so với mức 11.989 đồng/cổ phiếu năm 2009.

Tính đến 10h25 ngày giao dịch 19/01/2011, cổ phiếu DHG đang giao dịch ở mức giá 117.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đang ở mức 2.560 cổ phiếu.

Chi tiết xem thêm file đính kèm./.

Tệp đính kèm:  DHG_BCTC_2010.rar
Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
19/01 PPC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
19/01 PXL: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ Phạm Trung Thực
19/01 DHG: EPS năm 2010 trên 13.000 đồng
19/01 PSI: Lợi nhuận 2010 vọt tăng đạt 85,68 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch năm
19/01 TMP: Công bố thông tin
19/01 DIG: Nghị quyết Hội đồng Quản trị v/v chốt danh sách cổ đông tại thời điểm tháng 1/2011
19/01 IJC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn
19/01 KDH: Báo cáo sở hữu cổ đông lớn
19/01 SBS: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010
19/01 CTI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010 bằng tiền
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH