Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
DXP: Chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
HNX - 21/01/2011 9:45:46 SA
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
DXP  51,60 0,00%
Căn cứ thông báo số 144/TB-VSD ngày 17/01/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DXP như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2011
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2011
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần được nhận 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 3 năm 2011
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)
(Thời gian và địa điểm Công ty sẽ thông báo sau)
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung theo quy định tại Điều lệ CTCP Cảng Đoạn Xá


Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
21/01 TAS: Báo cáo tài chính quý IV/2010
21/01 BVH: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ Nguyễn Vĩnh Hà
21/01 DRC: Đính chính Nghị quyết Hội đồng Quản trị
21/01 HRC ước đạt 106 tỷ đồng lợi nhuận
21/01 SRC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ Đào Thị Thu Hương
21/01 TDH: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi phương án huy động vốn
21/01 HLA đặt mục tiêu doanh thu tăng 20% năm 2011
21/01 SNG đặt mục tiêu đạt 30 tỷ đồng lợi nhuận
21/01 HDC : Năm 2010, HDC đạt 140 tỷ đồng lợi nhuận
21/01 SAM: Đại hội cổ đông thường niên 2011
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH