Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
SCO: Thay đổi nhân sự
HNX - 25/01/2011 5:45:14 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
SCO  10,40 9,47%
Căn cứ Thông báo số 09-TB/HSBĐ-TCHC của Công ty TNHH một thành viên – Tổng Công ty Hải sản Biển Đông về việc “Cử người đại diện phần vốn nhà nước – Tổng Công ty Hải sản Biển Đông tại CTCP Công nghiệp Thủy sản, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo:

Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH một thành viên – Tổng Công ty Hải sản Biển Đông được thôi là người đại diện phần vốn Nhà nước – Tổng Công ty Hải sản Biển Đông tại CTCP Công nghiệp Thủy sản.

Bà Bùi Thị Tuyết Mai – Tổng Giám đốc CTCP Công nghiệp Thủy sản được  cử thay Ông Nguyễn Hữu Lộc, để đại diện phần vốn Nhà nước – Tổng Công ty Hải sản Biển Đông có thời hạn tại CTCP Công nghiệp Thủy sản (tổng số 1.947.000 cổ phần)  kể từ ngày 12/01/2011.
Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
25/01 L10: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC kiểm toán 2009 sau khi kiểm toán nhà nước
25/01 PX1: Thay đổi nhân sự
25/01 LM8: Gia hạn nộp BCTC Q4/2010
25/01 C32: Ông Mai Tiến Trung - cổ đông lớn - đã mua 2.000.000 cổ phiếu
25/01 LM8: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC kiểm toán 2009 sau khi kiểm toán nhà nước
25/01 PGD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Văn Huệ
25/01 EID: Báo cáo tài chính quý IV/2010
25/01 TNA: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010
25/01 DC2: Ông Trần Thanh Hải, UVHĐQT kiêm Giám đốc đăng ký mua: 5.000 CP và bán 5.000 CP
25/01 DC4: Ông Nguyễn Vũ Quang, cổ đông lớn đăng ký mua 220.000 CP
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH