Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
HOSE - 28/01/2011 3:05:00 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
CLC  18,00 0,00%
Ngày 28/01/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 79/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CK: CLC) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 23/02 và 24/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/02/2011
Tỷ lệ thực hiện                          :  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện                    :  25/03/2011
Địa điểm thực hiện                     : Công ty Cổ phần Cát Lợi. 934 D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Nội dung Đại hội:
Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
Báo cáo của Ban Kiểm soát.
Thảo luận và biểu quyết các nội dung.
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010;
Phương án phân phối lợi nhuận 2010;
Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
Kế hoạch cổ tức năm 2011;
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2011.
Các nội dung khác.


Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
Tin cũ hơn
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) chưa mua được cổ phiếu
28/01 XMC: Qũy Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) - cổ đông lớn - đăng ký mua 300.000 CP, bán 50.000CP
28/01 XMC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) - cổ đông lớn
28/01 TNG: Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 40.000 CP
28/01 VTS: Lãi ròng 16 tỷ đồng năm 2010, EPS đạt 12.399 đ/cp
28/01 VSC: Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan đến CĐNB Trần Hoàng Diễm Phương
28/01 EVE: Thay đổi địa chỉ website
28/01 ELC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH