Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
HOSE - 28/01/2011 3:13:00 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
PAC  53,00 -4,50%
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Pin ắc quy Miền Nam như sau:

Tên nhà đầu tư tổ chức thực hiện giao dịch: Vietnam Holding Limited
Mã chứng khoán giao dịch: PAC
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 791.370 CP, chiếm 4,94% số cổ phiếu đang lưu hành
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: thưởng cổ phiếu năm 2010 là 293.011 CP; mua: 102.620 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.187.001 CP, chiếm 5,35% số cổ phiếu đang lưu hành
Ngày thực hiện giao dịch: 25/01/2011

Chi tiết xin xem file đính kèm./.   

Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
Tin cũ hơn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) chưa mua được cổ phiếu
28/01 XMC: Qũy Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) - cổ đông lớn - đăng ký mua 300.000 CP, bán 50.000CP
28/01 XMC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) - cổ đông lớn
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH