Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
PSB: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - cổ đông lớn - đã mua 5.000.000 cổ phiếu
HNX - 06/01/2011 6:26:26 CH
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
PSB  8,00 0,00%
Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:
Mã chứng khoán giao dịch: PSB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.136.916 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 136.946 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.000.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 11.136.916 CP
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 3/11/2010 đến ngày 30/12/2010


Tin mới hơn
06/04 Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021
28/01 LICOGI 13 - FC trúng 2 gói thầu trị giá 150 tỷ đồng
28/01 PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
28/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT Phạm Nghiêm Xuân Bắc
28/01 MCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/01 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VE3: Bổ nhiệm Kế toán trưởng
28/01 CLC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
28/01 VC3: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
28/01 SDT: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu
Tin cũ hơn
06/01 ACC: Nghị quyết ĐHĐCĐ
06/01 PFV: Bà Võ Thị Phương Thảo - Thành viên HĐQT - chưa bán cổ phiếu
06/01 PSL: Thay đổi nhân sự
06/01 ASM: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Văn Tình
06/01 CMT: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Chu Thị Hiền
06/01 SRC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ Đào Thị Thu Hương
06/01 TTF: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Quỹ Đầu tư Việt Nam
06/01 FDC: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2010
06/01 VMC: CTCP Chứng khoán Rông Việt đăng ký mua 300.000 CP và bán 300.000 CP
06/01 MEC: Ông Phạm Văn Thưởng - Phó Tổng Giám đốc, đã bán 500 CP
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH