Tin tức chi tiết
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019
28/06/2019 10:16:23 SA

Nghị quyết số: 22/HĐQT-NQ về việc lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2019 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Tệp đính kèm:  NSI_NQ_HDQT_KiemToan_2019.pdf
Tin mới hơn
16/08 Bản tin thị trường ngày 16.08.2019
15/08 Bản tin thị trường ngày 15.08.2019
14/08 Bản tin thị trường ngày 14.08.2019
13/08 Bản tin thị trường ngày 13.08.2019
12/08 Bản tin thị trường ngày 12.08.2019
09/08 Bản tin thị trường ngày 09.08.2019
08/08 Bản tin thị trường ngày 08.08.2019
07/08 Bản tin thị trường ngày 07.08.2019
06/08 Bản tin thị trường ngày 06.08.2019
05/08 Bản tin thị trường ngày 05.08.2019
Tin cũ hơn
27/06 Bản tin thị trường ngày 27.06.2019
27/06 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019
26/06 Bản tin thị trường ngày 26.06.2019
25/06 Bản tin thị trường ngày 25.06.2019
24/06 Bản tin thị trường ngày 24.06.2019
21/06 Bản tin thị trường ngày 21.06.2019
20/06 Bản tin thị trường ngày 20.06.2019
19/06 Bản tin thị trường ngày 19.06.2019
18/06 Bản tin thị trường ngày 18.06.2019
17/06 Bản tin thị trường ngày 17.06.2019
Tìm kiếm
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 510,60 +7,92 / +1,58%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH