Tổng quan
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP : HASTC)
Dịch vụ công cộng : Sản xuất và cung cấp điện
Mở cửa Đóng cửa Thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất
22,90 21,90 +0,40 (+1,86%) 55.900 22,90 21,70
Đóng cửa trước 21,50
Mở cửa 22,90
Biến động trong ngày 21,70 - 22,90
Khối lượng 55.900
Biến động trong 52 tuần 18,20 - 29,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 20.150
Thị giá vốn 265,03 tỷ
P/E 3,49x
Tổng quan công ty
Công ty là một đơn vị sản xuất và cung cấp điện lớn cho miền Bắc với sản lượng điện cung cấp cho hệ thống khoảng 700 triệu KWh/năm. Với nhu cầu điện năng của Việt Nam ngày càng tăng mạnh, tốc độ bình quân lớn hơn 16% hàng năm...
Trụ sở Phường Thanh Bình-Thành phố Ninh Bình-Tỉnh Ninh Bình.
Số cổ phần đang lưu hành 12,87 triệu
Tổng cộng tài sản 307,82 tỷ
Vốn chủ sở hữu 209,97 tỷ
Thị giá vốn 265,03 tỷ
Số lượng nhân sự 931
Số lượng chi nhánh ---
Ngành Sản xuất và cung cấp điện
Web site www.nbtpc.com.vn
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BTP  263.960 8,70 -3,33%
CHP  0 6,50 0,00%
DTV  0 0,00 NaN%
HJS  67.800 10,50 1,94%
KHP  108.160 10,10 1,00%
NLC  300 17,00 0,00%
NT2  10.000 10,20 4,08%
PPC  299.970 12,30 1,65%