Tổng quan
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC : HOSTC)
Dịch vụ công cộng : Sản xuất và cung cấp điện
Mở cửa Đóng cửa Thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất
12,30 12,30 +0,20 (+1,65%) 299.970 12,30 12,10
Đóng cửa trước 12,10
Mở cửa 12,30
Biến động trong ngày 12,10 - 12,30
Khối lượng 299.970
Biến động trong 52 tuần 10,50 - 19,80
Khối lượng trung bình (10 ngày) 275.318
Thị giá vốn 4007,12 tỷ
P/E 8,38x
Tổng quan công ty
Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại (PPC) tiền thân là nhà máy nhiệt điện Phả Lại thành lập năm 1982 và chính thức chuyển đổi sang hình thức công ty Cổ phần vào tháng 01 năm 2006. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là...
Trụ sở Thôn Phao Sơn,thị trấn Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
Số cổ phần đang lưu hành 323,15 triệu
Tổng cộng tài sản 11.358,19 tỷ
Vốn chủ sở hữu 4.332,27 tỷ
Thị giá vốn 4.007,12 tỷ
Số lượng nhân sự 1.515
Số lượng chi nhánh ---
Ngành Sản xuất và cung cấp điện
Web site www.ppc.evn.vn
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BTP  263.960 8,70 -3,33%
CHP  0 6,50 0,00%
DTV  0 0,00 NaN%
HJS  67.800 10,50 1,94%
KHP  108.160 10,10 1,00%
NBP  55.900 21,90 1,86%
NLC  300 17,00 0,00%
NT2  10.000 10,20 4,08%