Ứng trước tiền bán CK
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

Với dịch vụ ứng trước, nhà đầu có thể có thu được tiền bán chứng khoán ngay khi có kết quả khớp lệnh giao dịch, mà không cần phải đợi đến ngày T+3, giúp tối đa hóa việc sử dụng nguồn vốn.

 

CHUẨN BỊ HỒ SƠ VAY VỐN

Khách hàng hoàn thiện bộ hồ sơ vay vốn bao gồm:

§  Giấy xác nhận kết quả giao dịch (nhân viên môi giới sẽ in ra cho khách hàng)

§  Giấy đề nghị ứng trước

§  Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và thế chấp

Sau khi hoàn tất hồ sơ vay vốn, số tiền vay sẽ được ghi có trong tài khoản của khách hàng. 

 

Điều kiện vay vốn:

§  Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật

§  Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại NSI

§  Khách hàng được NSI xác nhận kết quả bán chứng khoán trong ngày giao dịch (ngày T).

 

Tài sản bảo đảm

§  Tài sản bảo đảm là quyền thụ hưởng số tiền bán chứng khoán khách hàng được thụ hưởng tại ngày thanh toán bù trừ (T + 3).

§  Khách hàng cam kết để NSI được toàn quyền chủ động trích từ tài khoản giao dịch của khách hàng số tiền thu được từ việc bán chứng khoán để thanh toán tiền vay gốc, lãi vay và các loại phí cho Ngân hàng.