Mua CK phát hành thêm
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

Các thủ tục đăng ký mua chứng khoán bao gồm:

 

§  Hoàn thành giấy đăng ký mua chứng khoán

§  Nộp tiền vào tài khoản thực hiện quyền của NSI (khách hàng có thể chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại quầy giao dịch của ngân hàng tại sàn giao dịch NSI)

 

Sau khi nhận được báo cáo phân bổ quyền mua và giấy báo nợ chứng khoán từ Trung tâm Lưu ký, NSI sẽ phân bổ chứng khoán chi tiết vào tài khoản của các khách hàng đã đăng ký mua.