Tư vấn và thực hiện đấu giá CP
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:
Dịch vụ làm đại lý đấu giá
Các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá có giá trị cổ phần bán đấu giá lần đầu từ 10 tỷ đồng trở lên tính theo mệnh giá hoặc các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng có nhu cầu sẽ thực hiện đấu giá bán cổ phần thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán sẽ cùng với các đại lý đấu giá đứng ra tổ chức các cuộc đấu giá bán cổ phần. NSI là đại lý đấu giá thường xuyên của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM và Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Dịch vụ tổ chức đấu giá bán cổ phần
Với mạng lưới giao dịch, kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, NSI sẵn sàng làm tổ chức trung gian thực hiện đấu giá bán cổ phần cho các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá, bán bớt phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hoá và đấu giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho các công ty cổ phần có nhu cầu.