Giao dịch qua điện thoại
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

Để thực hiện giao dịch qua điện thoại, khách hàng điền và ký phụ lục hợp đồng sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán qua điện thoại ngay khi ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại NSI.

§  Quý khách sẽ được cấp một mã số tài khoản, và một mật khẩu giao dịch để truy cập dịch vụ vấn tin tài khoản qua hệ thống điện thoại.

§  Khách hàng phải chịu trách nhiệm giữ bí mật Mật khẩu giao dịch của mình. Trong trường hợp muốn thay đổi mật khẩu, khách hàng cần liên hệ trực tiếp với bộ phận Môi giới của NSI.

§  Khách hàng có trách nhiệm đến NSI bổ sung thông tin và chữ ký vào phiếu lệnh gốc đã đặt qua điện thoại theo thời gian quy định của NSI.

 

Để đặt lệnh, khách hàng gọi vào số điện thoại:

 

·         Hà Nội:  (04) 944.5474

·         Thành phố Hồ Chí Minh: (08) 821.7262

 

Khi gọi điện, nhân viên nhận lệnh qua điện thoại sẽ hỏi số tài khoản, số chứng minh và mật khẩu giao dịch của khách hàng. Sau khi xác định chính xác người gọi điện thoại là chủ tài khoản ( hay người uỷ quyền nếu có), nhân viên giao dịch hỏi khách hàng cần đặt lệnh mua hay bán, mã chứng khoán, số lượng, giá.

 

Nhân viên đọc xác nhận lại với khách hàng những yếu tố sau trước khi chuyển lệnh vào sàn:

§  tên chủ tài khoản

§  số tài khoản

§  Lệnh mua hay bán, mã chứng khoán, số lượng giá.