Giao dịch tại sàn
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

Khách hàng sau khi mở tài khoản giao dịch có thể tiến hành các giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán của NSI. Sau đây là một số hướng dẫn giao dịch trên sàn đối với nhà đầu tư:

 

Thời gian giao dịch: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Luật lao động và của Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước.

 

 Sở giao dịch TP.HCM:

§  Đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

o    Từ 9h00 đến 9h15': khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa.

o    Từ 9h15 đến 11h30': khớp lệnh liên tục.

o    Từ 11h30 đến 13h: nghỉ giữa phiên.

o    Từ 13h00 đến 14h30: khớp lệnh liên tục.

o    Từ 14h30 đến 14h45': khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

o    Từ 9h00 đến 15h: giao dịch thỏa thuận.

§  Đối với trái phiếu.

o    Từ 9h00 đến 11h30: giao dịch thỏa thuận.

o    Từ 11h30 đến 13h: nghỉ giữa phiên

o    Từ 13h00 đến 15h: giao dịch thỏa thuận

Trung tâm giao dịch Hà Nội:

§  Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và trái phiếu.

       o    Từ 9h00 đến 11h30: khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.

       o    Từ 11h30 đến 13h: nghỉ giữa phiên

       o    Từ 13h00 đến 14h30: khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.

       o    Từ 14h30 đến 14h45': khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

       o    Từ 14h45 đến 15h00': giao dịch thỏa thuận.

§  Thị trường Upcom

o    Từ 9h00 đến 11h30: khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.

o    Từ 11h30 đến 13h: nghỉ giữa phiên

o    Từ 13h00 đến 15h00: khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.

 

Quy trình thực hiện giao dịch:              

 

Bước 1: Nhà đầu tư tới quầy giao dịch lấy phiếu đặt lệnh theo mẫu của NSI. Bao gồm các loại phiếu lệnh:

§  Phiếu lệnh mua: lô chẵn, lô lớn (giao dịch thỏa thoận), lô lẻ.

§  Phiếu lệnh bán: lô chẵn, lô lớn ( giao dịch thỏa thuận), lô lẻ.

§  Phiếu lệnh sửa.

§  Phiếu lệnh hủy.     

 

        Bước 2: Nhà đầu tư điền đầy đủ các thông tin trên phiêu lệnh bao gồm:

§  Ngày, tháng, năm.

§  Tên chủ tài khoản ( hoặc người được ủy quyền).

§  Số CMND của chủ tài khoản ( hoặc của người được ủy quyền).

§  Số tài khoản.

§  Mã chứng khoán, số lượng, giá.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên phiếu lệnh nhà đầu tư ( chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền) ký xác nhận trên 2 liên của tờ phiếu lệnh.

 

Bước 3: Nhà đầu tư chuyển phiếu lệnh đã điền cho nhân viên môi giới và nhận lại liên 2 của tờ phiếu lệnh.

 

Bước 4: Sau khi đặt lệnh thành công khách hàng có thể yêu cầu nhân viên mối giới kiểm tra kết quả khớp lệnh ngày tại quầy giao dịch trừ trường hợp lệnh đặt không hợp lệ.  (thông thường công ty sẽ thông báo kết quả khớp lệnh tới khách hàng thông qua SMS) Các lệnh đặt không hợp lệ sẽ được nhân viên môi giới thông báo ngay cho khách hàng khi đặt lệnh tại quầy giao dich, là các lệnh:

§  Lệnh bị ghi sai tên nhà đầu tư, sai số tài khoản, sai mức giá, không chẵn lô, sai chữ ký... hoặc các chi tiết khác trên phiếu lệnh không đúng quy định.

§  Lệnh bán vượt số dư chứng khoán mà mà nhà đầu tư có trong tài khoản chứng khoán tại NSI.

§  Lệnh mua vượt quá số tiền trong tài khoản tiền gửi tại ngân hàng liên kết với NSI.

§  Lệnh mua dẫn đến nhà đầu tư sở hữu số lượng chứng khoán vượt quá tỷ lệ được phép theo quy định của pháp luật.