Dịch vụ
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

Môi giới chứng khoán

Hot đng môi gii chng khoán

Là hoạt động mà NSI đứng ra làm trung gian giao dịch (mua bán) chứng khoán cho các nhà đầu tư.

NSI đã và sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ giao dịch hiện đại nhằm đáp ứng như cầu của Khách hàng, đặc biệt là các Quỹ Đầu tư. Công ty chú trọng việc chuẩn hoá Quy trình Giao dịch và tự động hoá giao dịch chứng khoán.

Trên nền tảng công nghệ giao dịch hiện đại, dịch vụ Môi giới chứng khoán của NSI giúp Khách hàng, đặc biệt là các Quỹ đầu tư và Tổ chức, trong việc:

-          Giảm chi phí nhân sự

-          Giảm chi phí thực hiện giao dịch

-          Khai thác nguồn thông tin phân tích và thông tin thị trường nhanh chóng và hiệu quả thông qua hệ thống thông tin của NSI và mối quan hệ với các công ty Chứng khoán khác

-          Thực hiện các giao dịch của Khách hàng nhanh chóng, thuận tiện với độ tin cậy cao.

-          Khách hàng của NSI ngoài cách đặt lệnh trực tiếp còn có thể gọi điện cho chúng tôi để đặt lệnh rất nhanh chóng và tiện lợi.

-          Thông qua dịch vụ Trading Online, chúng tôi đem đến cho các khách hàng tiện ích đặt lệnh, tra cứu số dư tiền và số dư chứng khoán mà không phải đến tận nơi hay gọi điện thoại và rất nhanh chóng, tiết kiệm.

 

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Là hoạt động mà NSI cung cấp cho các nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và các khuyến nghị liên quan đến chứng khoán.

Với dịch vụ này, sản phẩm mà NSI cung cấp cho các nhà đầu tư là các báo cáo phân tích về vĩ mô nền kinh tế, phân tích ngành, phân tích và định giá công ty, phân tích chứng khoán bao gồm cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Các hoạt động phân tích cụ thể của NSI bao gồm:

   Phân tích vĩ mô nền kinh tế

   Phân tích ngành

   Phân tích và định giá công ty

   Phân tích chứng khoán

 

Lưu ký chứng khoán, mua lại chứng khoán lẻ

Là dịch vụ mà NSI sẽ nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến việc sở hữu chứng khoán như quyền nhận cổ tức, trái tức và vốn gốc, quyền chuyển đổi, quyền chọn mua, quyền chọn bán, quyền biểu quyết, quyền chuyển nhượng, quyền thừa kế, cho tặng,…

Từ hoạt động lưu ký, NSI sẽ cung cấp thêm cho khách hàng là các công ty cổ phần dịch vụ quản lý sổ cổ đông, tổ chức thực hiện quyền và đại lý chuyển nhượng theo sự ủy quyền của tổ chức phát hành, đóng vai trò trung gian làm đại diện quyền lợi cho người sở hữu chứng khoán.  

Công ty  nhận lưu ký cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu OTC, hiện nay chủ yếu là lưu ký cổ phiếu niêm yết.

Công ty thực hiện việc mua lại chứng khoán lẻ vào 10 ngày đầu tháng của các tháng cho các khách hàng có chứng khoán lẻ không đủ lô và có nhu cầu bán lại.

 

Uỷ thác đấu giá

NSI là đại lý đấu giá của các đợt đấu giá phát hành cổ phiếu qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cũng như Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC). Với quy trình thẩm định đầu tư và sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên phân tích, NSI sẵn sàng tư vấn nhà đầu tư trong các đợt đấu giá phát hành cổ phiếu để đảm bảo đạt được hiệu quả đầu tư cao nhất. Nhà đầu tư tại NSI cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính từ NSI và các ngân hàng đối tác trong các đợt đấu giá cổ phần.

Nhà đầu tư có nhu cầu tham gia đấu giá mua cổ phiếu của các công ty thực hiện bán đấu giá cổ phần ra công chúng hoặc các doanh nghiệp Nhà nước bán đấu giá cổ phần khi thực hiện cổ phần hóa nhưng không đủ số tiền dự định mua có thể đăng ký dịch vụ hỗ trợ đấu giá mua cổ phần tại NSI. NSI sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư dịch vụ này thông qua các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng hỗ trợ đấu giá với các điều khoản cụ thể về mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và mức phí hỗ trợ đối với từng đợt bán đấu giá cổ phần.

 

Quản lý cổ đông

NSI cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông và là đại lý chuyển nhượng cổ phần cho các công ty trong nhiều ngành công nghiệp. Khi sử dụng dịch vụ này, doanh nghiệp và cổ đông sẽ có nhiều thuận lợi trong việc đơn giản hóa các thủ tục quản lý, dễ dàng theo dõi lịch sử chuyển nhượng cũng như tạo tính thanh khoản cao cho cổ phiếu trên thị trường.

 

Đại lý giao dịch vàng