Chuyển nhượng quyền mua CK phát hành thêm
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

Các thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền mua chứng khoán bao gồm:

 

§  Hai bên chuyển nhượng hoàn thành giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán

§  Trường hợp hai bên chuyển nhượng cùng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại NSI, bên nhận chuyển nhượng nộp tiền vào tài khoản thực hiện quyền của NSI (khách hàng có thể chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại quầy giao dịch của ngân hàng tại sàn giao dịch NSI)

§  Trường hợp hai bên khác thành viên lưu ký, bên nhận chuyển nhượng cần đăng ký mua chứng khoán và nộp tiền tại thành viên lưu ký nơi nhận chuyển.

  

Sau khi nhận được báo cáo phân bổ quyền mua và giấy báo nợ chứng khoán từ Trung tâm Lưu ký, NSI hoặc thành viên lưu ký của bên nhận chuyển nhượng sẽ phân bổ chứng khoán chi tiết vào tài khoản của các khách hàng đã đăng ký mua.